AgrowGrass 60. Hestegræsblanding- uden kløver

Ikke på lager

AgrowGras 60 uden kløver

Indeholder en stor andel almindelig rajgræs. Blandingen er meget produktiv, hvis den får gødning og den vælges, hvor der er “fri” adgang til kvælstof, og hvor der ønskes et stort slæt og senere afgræsning.

Gødning
Før såning bør jorden grundgødskes, så de nye græsplanter er sikret næring i den første tid. Det er vigtigt, at gødningen fordeles helt jævnt over arealet. Vi anbefaler at anvende NPK-gødning. Følg altid emballagens anvisninger når der doseres gødning.

Såning
I etableringsfasen er græsplanterne meget følsomme over for udtørring. Til såning er det derfor en fordel at vælge en periode, hvor jorden indeholder nogen fugtighed. Den bedste såtid er om foråret (marts-april) eller i sensommeren (august-september).

Indhold 10 kg.
Brug ca. 25 kg. / ha. på sort jord.

Indkøbskurv