Blomster og Bestøverbrak- Bivejen 2 årig. 10 kg.

kr. 665,00

BI-VEJEN kan anvendes som blomster- og bestøverbrak til opfyldelse af bl.a. 4% udtagningskravet og biodiversitetsordning.

BI-VEJEN er sammensat af arter, der blomstrer henover en lang periode, således at bier og insekter vil få glæde og gavn af den både sommer og efterår.

Der er tilstræbt en mængdemæssig balance mellem af de forskellige arter både i forhold til frøstørrelse, vækstrytme og levedygtighed. Som tillæg vil fugle og dyr få gavn af planternes frø efter afblomstring.
Når du vælger BI-VEJEN (2-årig) vil du få en flot bestand af arter, der blomstrer i farverne rød, gul, hvid, lilla og blå. Bunddækket består af cikorie, hvidkløver, alsikekløver (giftig for heste) og rødkløver, mens lucerne, hør, honningurt, kællingetand, solsikke og boghvede løfter blandingen. Blomstringen starter således primo juni og varer indtil september.

BIVEJEN – ETABLERING

Anvendes BI-VEJEN som blomsterbrak, skal den udsås inden 30. april. Gentagne harvninger vil ofte reducere ukrudtsmængden. Sørg for at jorden er så ren som mulig forud for såning. En vellykket pløjning er ofte
det bedste grundlag. Så ikke for tidligt i en kold og meget fugtig jord. Ved bekvemt såbed spirer BI-VEJEN hurtigere frem og vil have en betydelig bedre konkurrenceevne. Så ikke for dybt. Mange af arterne kan dårligt spire frem, hvis de sås dybere end 1 cm.

Udsædsmængde: 1,0 kg/1.000 m2 svarende til 10 kg/ha.

Et godt håndværk ved såbedstilberedning og såning giver det bedste grundlag for succes med BI-VEJEN.

SAMMENSÆTNING, BIVEJEN 2-ÅRIG

ART FRØVÆGT
Lucerne 8
Boghvede 18
Alsikekløver 9
Honningurt 13
Hør 18
Rødkløver 8
Hvidkløver 8
Kællingetand 5
Cikorie 3
Solsikke 10
Indkøbskurv