Cement, Aalborg Basis, 25 kg.

kr. 85,00

Anvendelse

BASIS AALBORG CEMENT anvendes som bindemiddel ved fremstilling af beton eller mørtel og kan anvendes til beton til alle formål og i alle miljøklasser.

DS2426 tillader dog ikke CEM II/A-LL anvendt til svømmebassiner, marine konstruktioner samt i særlige kemiske aggressive miljøer svarende til eksponeringsklasse XA3.

BASIS AALBORG CEMENT kan endvidere anvendes til muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning m.v.

BASIS AALBORG CEMENT er en miljøvenlig cement, da der bl.a. på grund af indholdet af mikrofiller bruges mindre energi i produktionen.

BASIS AALBORG CEMENTs hurtige styrkeudvikling gør den ideel til produktion af betonelementer og betonvarer, hvor tidlig afformning og levering er vigtig.

Indholdet af finkornet kalkfiller bevirker, at beton med BASIS AALBORG CEMENT er særlig følsom over for udtørring af den friske beton, og det tilrådes derfor at afdække nyudstøbt beton med plast eller forseglingsmiddel så hurtigt som muligt, jf. DS 482.

Indkøbskurv