FUCHS Titan Truck Plus Sae 15w-40, 20 ltr.

kr. 820,00

Produktbeskrivelse

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 er en SHPD-motorolie til helårsbrug med meget lang levetid, der er beregnet til brug i diesel- og benzinmotorer med og uden turboladning i personbiler, lastbiler, busser og industriudstyr, som stiller høje krav med hensyn til motorens renhed og vedligeholdelsesintervaller. TITAN TRUCK PLUS 15W- 40 overholder og/eller opfylder og overgår amerikanske og europæiske motorproducenters krav, takket være sin særlige sammensætning, især motorer med specifikationerne CUMMINS CES 20071/-2/-6/-7/-8 and VOLVO VDS- 3. På grund af dens avancerede design sikrer TITAN TRUCK PLUS 15W-40 drift uden problemer under alle klimaforhold.

Anvendelsesområder

TITAN TRUCK PLUS 15W-40 har en betydeligt mere moderne sammensætning end de sædvanlige HDmotorolier i samme SAE-klasse. Uafhængigt af kilometertal kan alle dieseldrevne erhvervskøretøj skifte til TITAN TRUCK PLUS 15W-40. Et andet vigtigt forhold for transportvirksomheder, der arbejder på internationalt plan, busselskaber, entreprenører osv. er, at TITAN TRUCK PLUS 15W-40 kan anvendes selv med dieselbrændstof med et højere svovlindhold, hvor dette ofte kan føre til store problemer ved brug af de sædvanlige HDmotorolier. TITAN TRUCK PLUS 15W-40 egner sig bedst til EURO 3-motorer. TITAN CARGO PLUS 15W-40 er blandbar og kompatibel med konventionelle motorolier af kendte mærker. Dog bør blanding med andre motorolier undgås, hvis man ønsker at udnytte produktets fordele fuldt ud. Et komplet olieskift anbefales, når der skiftes til TITAN TRUCK PLUS 15W-40. Du finder oplysninger om produktsikkerhed og korrekt bortskaffelse i det seneste sikkerhedsdatablad.

Egenskaber og fordele

  • Glimrende slidbeskyttelse selv under kontinuerlig høj belastning
  • Beskyttelse mod korrosion, selv når den anvendes med dieselbrændstof med et højt svovlindhold
  • Slam og belægninger forebygges på en sikker måde med TITAN TRUCK PLUS 15W-40 både ved ekstremt høj termisk belastning og start-stop-kørsel

Håndtering og opbevaring

Undgå hudkontakt. I tilfælde af hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Brugt olie bortskaffes på en genbrugsstation eller tilsvarende. Der findes sikkerhedsdatablade på www.fuchs.com/dk, eller de leveres på anmodning.

Indkøbskurv